Τρίτη, 30 Οκτωβρίου 2012

Aίτημα του ΣΔΟΕ για άνοιγμα 5.000 τραπεζικών λογαριασμών


Με έγγραφο του υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη που διαβιβάστηκε στη Βουλή, γνωστοποιείται το αίτημα του ΣΔΟΕ για άνοιγμα των τραπεζικών λογαριασμών 5.000 προσώπων (φυσικών και νομικών), ενώ μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί οι έλεγχοι σε 334 περιπτώσεις και τα αποτελέσματα τους έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή προστίμων.


Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΝΔ Αντώνη Μπέζα σχετικής με τη βεβαίωση φόρων από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών.

Όπως ενημερώνει ο υφυπουργός, με βάση το Ν. 3926/2004, οι υπάλληλοι του ΣΔΟΕ έχουν πρόσβαση σε οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο που σχετίζεται με την άσκηση του έργου και της αποστολής τους, ύστερα από σχετική υπηρεσιακή εντολή, μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί απορρήτου, υποχρεούμενοι όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχεμύθειας του Υπαλληλικού Κώδικα.

Εφαρμόζοντας τις παραπάνω διατάξεις, οι Περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ έχουν ζητήσει από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών περίπου φυσικών και νομικών 5.000 προσώπων.

Οι τράπεζες, εκτελώντας τα αιτήματα αυτά, αποστέλλουν συνεχώς στοιχεία στις περιφερειακές και Επιχειρησιακές Διευθύνσεις του ΣΔΟΕ, ενώ υπάρχει συνεχής επικοινωνία και συνεργασία με την Ένωση Τραπεζών, για την ταχύτερη επεξεργασία των αποστελλομένων στοιχείων

«Μέχρι στιγμής με βάση τα στοιχεία που έχουν αποστείλει οι τράπεζας στις προαναφερθείσες υπηρεσίες, έχουν ολοκληρωθεί 334 έλεγχοι τα αποτελέσματα δε αυτών έχουν ήδη διαβιβαστεί στις αρμόδιες ΔΟΥ για την επιβολή των προβλεπόμενων φόρων, προστίμων», ενημερώνει ο κ. Μαυραγάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου