Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2012

Στέλνει στοιχεία στη Βουλή και... κόσμο στο λεξικό ο Στουρνάρας


Στοιχεία στη Βουλή για τα 54.246 φυσικά πρόσωπα που μετέφεραν στο εξωτερικό χρήματα στέλνει ο Στουρνάρας. Και με αυτό το «αμελλητί» που πέταξε έστειλε και κόσμο στα λεξικά. Αμμελλητί πάντως σημαίνει γρήγορα, αμέσως, δίχως αργοπορία.


Συγκεκριμένα, η έγγραφη απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, Γιάννη Στουρνάρα, στο αίτημα να διαβιβαστεί στη Βουλή ο κατάλογος με τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που μετέφεραν στο εξωτερικό, από το 2009 έως σήμερα, ποσό συνολικό μεγαλύτερο των 100. 000 ευρώ, διαβεβαιώνει την πρόθεσή του υπουργείου Οικονομικών να αποστείλει αμέσως στη Βουλή στοιχεία που μπορεί να συμβάλλουν στη διαφάνεια της δημόσιας και πολιτικής ζωής, γύρω από το σχετικό ζήτημα.

Απαντώντας προς αντίστοιχες ερωτήσεις και αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, Παναγιώτη Λαφαζάνη και Αθανάσιου Πετράκου, ο κ. Στουρνάρας σημειώνει : «Το θέμα είναι υπό διερεύνηση. Εφόσον στο μέλλον, κατά την πρόοδο των φορολογικών ελέγχων, διαπιστωθεί ότι υπάρχουν πρόσωπα που ενήργησαν κατά παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας και εφόσον η δημοσιοποίησή τους, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, εξυπηρετεί τη διαφάνεια της δημόσιας πολιτικής ζωής, το υπουργείο Οικονομικών, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας και σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές προτίθεται να καταθέσει αμελλητί τα στοιχεία στη Βουλή».

Στο έγγραφό του ο υπουργός Οικονομικών ενημερώνει τους βουλευτές, ότι η Τράπεζα της Ελλάδος διαβίβασε στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων στοιχεία για 54.246 φυσικά πρόσωπα τα οποία κατά τα έτη 2009-2012 εξήγαγαν συνολικά πάνω από 22.209.295.375 ευρώ και το καθένα από αυτά πάνω από 100.000 ευρώ, επισημαίνοντας : «Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων απέστειλε προς το ΣΔΟΕ και τη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων ένα ηλεκτρονικό αρχείο, στο οποίο περιλαμβάνονται πρόσωπα, τα οποία εξήγαγαν χρήματα στην αλλοδαπή με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων στα πρόσωπα αυτά, αναφορικά με το αν είχαν τη δυνατότητα, λαμβανομένων υπόψη των δηλωθέντων εισοδημάτων τους, να εξάγουν στο εξωτερικό τα συγκεκριμένα χρήματα», αναφέροντας ταυτόχρονα ότι «τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά αρχεία έχουν διαβιβαστεί στην Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του ΣΔΟΕ και στη Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών».

Σύμφωνα με τον Γιάννη Στουρνάρα, τα σχετικά ευρήματα του ελέγχου θα διαβιβαστούν προς τα αρμόδια όργανα, προκειμένου να επιβληθούν οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία κυρώσεις, όπως είναι η απόδοση στο Δημόσιο φόρων και προσαυξήσεων, που αναλογούν στα μη δηλωθέντα ποσά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου